Obwodowa Komisja Wyborcza

Gminna Komisja Wyborcza w Łubnicach

Załączniki
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia 12 września 2018r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji   138.679 KB
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia września 2018r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji   141.946 KB
Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia 12 września 2018r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.   222.893 KB
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach   248.821 KB
Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach   134.085 KB
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Wieruszowie   410.093 KB
Dyżury Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi   26.812 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia 18 września 2018r.   235.595 KB
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach   137.879 KB
Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborze do Rady Powiatu Wieruszowskiego zarządzonych na na dzień 21 października 2018r.   201.764 KB
Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radengo w wyborach do Rady Gminy w Łubnicach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3   192.662 KB
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Łubnicach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.   26.170 KB
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Łubnice zarządzonych na dzień 21 października 2018r.   21.475 KB

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE SPOSOBU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE ORAZ DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE, WZORU ZGŁOSZENIA ORAZ ZASAD POWOŁYWANIA TYCH KOMISJI, W TYM TRYBU PRZEPROWADZANIA LOSOWANIA, W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

Załączniki
załącznik nr 1   109.500 KB
załącznik nr 2   109.500 KB

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Załączniki
załącznik nr 1   140.546 KB

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Informacja   140.546 B
załącznik nr 1   75.000 KB
załącznik nr 2   55.500 KB
załącznik nr 3   44.000 KB
załącznik nr 4   26.000 KB

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Informacja   159.037 KB
załącznik nr 1   68.500 KB
załącznik nr 2   40.000 KB
załącznik nr 3   56.500 KB
załącznik nr 4   43.000 KB
załącznik nr 5   25.500 KB
załącznik nr 6   42.000 KB

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Informacja   157.387 KB
załącznik nr 1   171.500 KB
załącznik nr 2   37.000 KB
załącznik nr 3   55.000 KB
załącznik nr 4   43.000 KB
załącznik nr 5   25.500 KB

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Informacja   158.208 KB
załącznik nr 1   226.500 KB
załącznik nr 2   37.000 KB
załącznik nr 3   56.000 KB
załącznik nr 4   43.500 KB
załącznik nr 5   26.000 KB

Wybory samorządowe 2018

Załączniki
Uchwała nr XXXIII/163/2018 Rady Gminy Łubnice z dnia 14 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Łubnice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym   146.912 KB
Uchwała nr XXXIV/172/2018 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 29 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Łubnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   181.440 KB
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatu oraz rad gmin w województwie łódzkim   60.911 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 20 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach wyborach do Rady Gminy w Łubnicach zarzadzonych na dzień 21 października 2018r.   510.750 KB
Obwieszczenie Starosty Wieruszowskiego z dnia 21 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz Powiatowej Komisji Wyborczej w Wieruszowie w wyborach do Rady Powiatu Wieruszowskiego zarzadzonych na dzień 21 października 2018r.   75.490 KB
Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej   100.181 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   108.724 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   97.292 KB
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 27 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.   484.339 KB
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Łubnice z dnia 3 września 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych podczas kampanii wyborczej przed wyborami zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.   191.655 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 21 września 2018r. o numerach, granicach i siedzibach obwodowych komisji wybroczych   27.091 KB