główna zawartość
artykuł nr 1

 

KOMISJA GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW

 KADENCJA 2018 - 2023

1. Pani Maria Gwizdek (przewodnicząca)

2. Pani Urszula Kmiecik

3. Pan Andrzej Kędzia

4. Pan Maciej Merta

5. Pan Piotr Woźny