Wójt Gminy Łubnice

Michał Pazek

tel. (62) 78 47 027 wew. 32

e-mail: wojt@uglubnice.com.pl