Wójt Gminy Łubnice

Henryk Ciosek
Wójt Gminy Łubnice

e-mail: wojt@uglubnice.com.pl

tel. 62-78-47-025