główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2013 (25 marca 2013 r.)

Załączniki:
uchwała XXVII 136 2013 MB
artykuł nr 2

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2013 - 2025 (25 marca 2013 r.)

Załączniki:
uchwała XXVII 135 2013 MB
artykuł nr 3

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kleszczów (25 marca 2013 r.)

Załączniki:
uchwała XXVII 134 2013 50 KB
artykuł nr 4

w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki (11 marca 2012 r.)

Załączniki:
uchwała XXVI 133 2013 51 KB
artykuł nr 5

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (11 marca 2013 r.)

Załączniki:
uchwała XXVI 132 2013 74 KB