główna zawartość
artykuł nr 1

PROGRAM USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY ŁUBNICE

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Łubnice

artykuł nr 2

Wniosek o dofinansowanie odbioru i utylizacji...

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Łubnicach w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku - dotyczy osób, które planują wymianę pokrycia dachowego w 2013 roku.