PROGRAM USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY ŁUBNICE

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Łubnice

Wniosek o dofinansowanie odbioru i utylizacji azbestu - do...

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Łubnicach w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku - dotyczy osób, które planują wymianę pokrycia dachowego w 2013 roku.