artykuł nr 1

w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego ( z dnia 30 sierpnia )

artykuł nr 2

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Łubnice i planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2006r. ( z dnia 30 sierpnia )

artykuł nr 3

w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych ( z dnia 30 sierpnia )

artykuł nr 4

w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. ( z dnia 30 sierpnia )

artykuł nr 5

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 ( z dnia 30 sierpnia )