artykuł nr 1

UZ.271.2.2017 - "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska" - ogłoszenie

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 327 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7.5cz2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 7.5cz1 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 362 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kserokopia II decyzji dot zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 270 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kserokopia decyzji dot zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 283 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do SIWZ od nr 1 - 5 modyfikacja 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Skan umowy PROW MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ modyfikowany tekst jednolity 675 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Modyfikacja treści SIWZ MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót odcinek 8,9 sieci wodociągowej 478 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót odcinek 4, 5.2 sieci wodociągowej 540 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót odcinek 2 sieci wodociągowej 283 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia treści SIWZ 157 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7.12 186 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7.11 171 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7.10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7.9 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7.8 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7.7 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7.6 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7.4 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7.3 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7.2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7.1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 5 153 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do SIWZ nr 6 121 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 672 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 710 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

UZ.271.1.2017 - ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/2018

artykuł nr 3

Plan zamówień publicznych na rok 2017 Gmina Łubnice