główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA

Załączniki:
Załącznik 219 KB
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

Informacja o wystąpieniu Wójta Gminy o uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach (obręb 0005 Ludwinów) Ludwinów, położonych w gminie Łubnice.

artykuł nr 3

Wyniki naboru na stanowisko ds. księgowości podatkowej

artykuł nr 4

Protokół z kontroli Samorządowej Instytucji Kultury GBP w Łubnicach przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Łubnicach

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach (obręb 0005 Ludwinów) Ludwinów, położonych w gminie Łubnice.