główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół z kontroli Samorządowej Instytucji Kultury GBP w Łubnicach przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Łubnicach

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach (obręb 0005 Ludwinów) Ludwinów, położonych w gminie Łubnice.

artykuł nr 3

Program ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

artykuł nr 4

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. wynagrodzeń

artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta w sprawie dalszego czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice