artykuł nr 41

12/2023 w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023

artykuł nr 42

11/2023 w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023

artykuł nr 43

10/2023 w sprawie określenia wzoru legitymacji pracownika samorządowego

artykuł nr 44

9/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty , o których mowa z ar3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

artykuł nr 45

8/2023 w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2 0 2 3 r