artykuł nr 1

Uchwała NrIX/52/2003 z dn.30.06.2003 - w spr.upoważnienia Wójta Gminy do podwyższania udziałów Gminy w kapitale zakładowym sp.z o.o."Oświetlenie Uliczne i Drogowe" Kalisz.

artykuł nr 2

Uchwała Nr VII/44/2003 z dnia 30.04.2003 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Łubnice z wykonania budżetu gminy za rok 2002

artykuł nr 3

Uchwała Nr VIII/50/2003 z dnia 13.06.2003 r.- w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny

obrazek